Gellerup Friplejehjem ændrer navn til Aarhus Friplejehjem Helheden

Foto: Danske Diakonhjem.
dato

Danske Diakonhjems nyåbnede friplejehjem i Aarhus, Gellerup Friplejehjem, ændrer navn til Aarhus Friplejehjem Helheden. Det sker for at tydeliggøre friplejehjemmets placering i Aarhus.

”Hjemmet ligger i udkanten af Gellerup ud til Åby Ringvej og dermed tæt på både Åbyhøj og Hasle. Det nye navn er mere retvisende i forhold til hjemmets placering og knytter tydeligere an til hele Aarhus,” siger diakonhjemschef i Danske Diakonhjem Ane Hyldahl Brændsgaard.

Hjemmet er også en del af det nye byområde Helheden, som foruden friplejehjemmet rummer en dagligvarebutik, kontorbyggerier og boligkvarteret Abildhøj, hvor der opføres mere end 400 lejligheder.

”Ønsket med det nye navn er derfor også at markere tilknytningen til det nye attraktive byområde i Aarhus, og derudover – som en tilfældig bonus – signalerer ordet helheden også de værdier, som hjemmet bygger på,” siger Ane Hyldahl Brændsgaard og henviser til Danske Diakonhjems værdigrundlag, som tager afsæt i ”hele mennesket” og har fokus på den enkeltes ønsker og behov for omsorg og pleje.

Danske Diakonhjem driver også Aarhus Friplejehjem i Slet, som fremover hedder Aarhus Friplejehjem Slet.

Ny forstander på Aarhus Friplejehjem Helheden
På Aarhus Friplejehjem Helheden er Mette Kayerød Jochumsen tiltrådt som forstander. Mette Kayerød Jochumsen kommer fra en stilling som forstander på Danske Diakonhjems friplejehjem i Kjellerup.

Her har hun stået i spidsen for hjemmet siden opstarten i 2015, og hun holder nu et halvt års orlov fra Kjellerup Friplejehjem.

”Forstanderskiftet på Aarhus Friplejehjem Helheden sker som konsekvens af, at vi i opstartsperioden har oplevet en lidt langsommere indflytning end forventet. Vi har vurderet, at der på den baggrund er behov for en forstander med en sundhedsfaglig baggrund, idet forstanderen dermed selv kan udøve nogle af de funktioner, der er påkrævet som leder af et sundhedsfagligt team på højt niveau,” forklarer Ane Hyldahl Brændsgaard.

Fakta om Aarhus Friplejehjem Helheden
- Aarhus Friplejehjem Helheden åbnede i juni 2023.

- Hjemmet rummer 64 2-værelses plejeboliger fordelt med 16 boliger på hver etage (1. til 4. etage). På alle etager er der fælles spise- og opholdsstuer og fællesaltaner.

- I stueetagen har hjemmet eget produktionskøkken, som sørger for maden til beboerne, og hjemmets aktivitetssal ligger også i stueetagen.

- Friplejehjemmet er en del af Danske Diakonhjem, som ejer og driver 45 plejehjem og friplejehjem i hele landet og derudover har administrationsaftale med 37 bofællesskaber, hospices, friplejehjem og andre selvejende institutioner. Danske Diakonhjems værdier bygger på det kristne livs- og menneskesyn. Det betyder blandt andet, at man ser det enkelte menneske som unikt og værdifuldt og møder hinanden med ligeværdighed og respekt.

Kilde: Danske Diakonhjem
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.