2 Introduktionslæger til skolebørn Team 2, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Skejby

Profilbillede

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Har du haft overvejelser om at arbejde i børne- og ungdomspsykiatrien?

Så er her muligheden. 

Vi har 2 introstillinger. Stillingerne er fuldtid og er til besættelse snarest eller fra den 1. september 2023
 

Psykiatrisk Klinik for Skolebørn, Team 2

Skolebørns afsnit Team 2 varetager i et samarbejde med skolebørns afsnit Team 1 udredning og behandling af den samlede målgruppe i alderen 7 år til 13 år. 

Målgruppen inkluderer primær opmærksomhedsforstyrrelser, autisme samt specifikke vanskeligheder – ligesom flere har komorbiditet med angst, Tourettes Syndrom, mental retardering, OCD og somatiske sygdomme. 

Team 2 har et særligt fokus på og ansvar for børn med OCD samt Tics/Tourette samt børn med ADHD som kræver en højtspecialiseret indsats. Afsnittet er placeret på to matrikler, henholdsvis Skejby og Gødstrup med fælles funktionsledelse. 

Gødstrup børnepsykiatrisk ambulatorie udreder og behandler børn i alderen 7-13 år på hovedfunktionsniveau. Det er en blandet almen gruppe inden for de fleste diagnosegrupper. 

Der udføres både nonfarmakologisk og farmakologisk behandling. 

Teamet i Skejby udreder og behandler på hoved-region- og højtspecialiseret funktionsniveau. 

Tværfagligt samarbejde vægtes højt både i udredning og behandling af patienterne. 

Ansættelserne vil primært være i ADHD-ambulatoriet, Skejby med mulighed for forløb i de andre ambulatorier. 

Der er på afsnittet p.t. ansat følgende faggrupper: Læger, psykologer, socialrådgivere, sygeplejersker og pædagoger samt læger og psykolog under uddannelse. 

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås hos oversygeplejerske Anna-Marie Madsen, annammad@rm.dk, tlf. 4013 8609.

Der tilbydes:

  • Bred indføring i børne- og ungdomspsykiatri
  • Fagligt kompetente, engagerede medarbejdere og høj grad af videndeling
  • Tværfagligt samarbejde
  • Ugentlig vejledning og gruppesupervision for uddannelseslæger
  • Mulighed for deltagelse i faglige kurser/aktiviteter
  • En god arbejdskultur

I børne- og ungdomspsykiatrien lærer du at håndtere svære samtaler, kompleks psykofarmakologi, tæt tværfagligt samarbejde med interne og eksterne samarbejdspartnere, akutte situationer i vagten og fordybelse i de enkelte ambulante patientforløb. Vi er et speciale der således rummer mange facetter og din hverdag bliver spændende og alsidig. Du vil blive udfordret både fagligt og personligt, og det er vigtigt, at du både trives med det akutte arbejde i vagten og hverdagen i et ambulatorie. Vi prioriterer introduktion til opgaverne samt vejledning og supervision i hverdagen, så du klædes på til at varetage opgaverne.

I stillingen indgår man i et fælles forvagtslag på tværs af hele Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling som i fællesskab dækker døgnbemanding i Skejby og dagtid i Gødstrup. Aktuelt kan man ønske om man vil have døgnvagter eller delte vagter i Skejby. For I-læger planlægges der med øget vagthyppighed det første halve år, så man bliver fortrolig med opgaven.

Se video om at være læge i psykiatrien her

I-lægenummer: 6600-21A-52-i-07, 6600-21A-52-i-10
 

Løn- og ansættelsesvilkår

I henhold til overenskomsten indgået mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre læger. Mulighed for forhandling vedr. evt. kvalifikationstillæg og geografisk betinget rekrutteringstillæg (Gødstrup).

Læs mere om lægeuddannelsen i BUA (introduktionsuddannelsen) på afdelingens hjemmeside her
 

Ansøgningsfrist: den 18. juni 2023
Ansættelsessamtaler: tirsdag den 20. juni 2023


Du kan alene søge jobbet ved at klikke på Send ansøgning. Vedhæft din ansøgning med oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse (CV) og autorisation. De vedhæftede filer skal i pdf- eller word-format. 
 

Om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA)

BUA er en afdeling under Psykiatrien i Region Midtjylland. Vi varetager tværfaglig udredning og behandling af børn og unge fra 0-18 (21) år med psykisk sygdom og udviklingsforstyrrelse samt voksne med spiseforstyrrelser. I udredning og behandling inddrager vi også patientens familie, netværk, evt. andre hospitalsafdelinger og kommuner i regionen. 
BUA består af 8 kliniske afsnit fordelt i Skejby, Viborg og Gødstrup samt en forskningsenhed og et lægesekretærafsnit i Skejby. Den overvejende del af behandlingen sker ambulant. BUA dækker fire hovedområder: Småbørn, Skolebørn, Unge samt Spiseforstyrrelser. Personalet udgøres af læger, sygeplejersker, psykologer, pædagoger, socialrådgivere med flere. Afdelingen modtog i 2022 5.337 eksterne henvisninger og havde kontakt med omkring 10.000 unikke cpr.nr. Afdelingen havde i 2022 et nettobudget på godt 300 mio. kr. og pr. 1/1-2023 514,5 årsværk fordelt på 556 medarbejdere.


Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Tidsbegrænset ansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Palle Juul-Jensens Boulevard 175, 8200 Aarhus N

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 18-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/2-introduktionslaeger-til-skoleborn-team-2-borne-og-ungdomspsykiatrisk-afdeling/5rdbat/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5847988

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet