Elektronikingeniør søges til spændende R&D-opgaver hos TEMcompany

Profilbillede
dato

Vi er en scale-up virksomhed med førende teknologi, der startede for år tilbage i HydroGeophysics Group på Aarhus Universitet med en drøm om at bygge næste generations billedbehandlingsløsninger til at løse nutidens vandproblemer.

Vi søger en elektronikingeniør til at slutte sig til teamet hos TEMcompany. Virksomheden blev etableret i begyndelsen af ​​2020 med hjemsted i Aarhus, Danmark. Ny state-of-the-art teknologi og produkter er klar til markedet, og det nuværende team på mere end 20 medarbejdere er på jagt efter en dynamisk elektronik ingeniør, der kan hjælpe vores R&D team med at gøre vores hardwareplatform endnu bedre og udvikle en ny platform for fremtiden.

Om os

TEMcompany udvikler, producerer og sælger geofysiske instrumenter til at afbøde den stigende globale vandkrise. Sammenkoblingen af ​​software og hardware er nøglen til virksomhedens vision om at skabe state-of-the-art instrumenter til ikke-eksperter. Vi udvikler hardware, mikroprocessorfirmware og FPGA samt brugergrænseflader til Windows og mobile platforme. Virksomheden er delvist ejet af Poul Due Jensen | Grundfos Fonden.

Positionen

Stillingen er en del af vores R&D-gruppe, hvor du kommer til at arbejde sammen med ingeniører og teknikere. Du bliver involveret i udvikling af instrumenter på elektronisk- og mikroprocessorniveau. Du er kvalitetsbevidst, omhyggelig og engageret i dit arbejde, og du favner udfordringer, også i travle perioder. Du har en god forståelse for analog elektronik og samspillet med den digitale implementering. Vi udfører kredsløbssimuleringer (Pspice), diagramtegning (Cadence OrCAD) og PCB-layout (OrCAD PCB).

Jobindhold

 • Udvikling af analoge og digitale kredsløb.
 • Udvikling af simuleringsmodeller til modellering af elektroniske kredsløb og spoler.
 • Måling og verifikation af prototypesystemer.
 • Udvikling og vedligeholdelse af firmware til embeddede processorer (STM32).

Vi tilbyder

 • Fleksible arbejdstider og gode ansættelsesforhold.
 • Frokostarrangement og gode værkstedsfaciliteter.
 • Engagerede og gode kollegaer.

Frem for alt tilbyder vi meningsfuldt arbejde, hvor de løsninger, du er med til at skabe, ofte fører til et bedre liv for mange mennesker rundt om i verden.

Din ansøgning

 • Fortæl os om dig selv og din baggrund.
 • Lav et CV med dine tidligere erfaringer og eventuelle referencer.

Evaluering

Vi bestræber os på at starte hurtigst muligt, og egnede kandidater vil straks blive inviteret til en samtale. Send venligst din ansøgning, CV og andre relevante dokumenter til jobs@temcompany.com. Nævn "Elektronikingeniør" i emnelinjen.

Du kan lære mere om TEMcompany på www.temcompany.com. For yderligere information kontakt venligst CEO Esben Auken på ea@temcompany.com eller via telefon på +45 28992587.

 

Electronics Engineer wanted with a Focus on Analogue and Digital Development

We are a scale-up company with leading edge technology which started years back in the HydroGeophysics Group at Aarhus University with a dream to build next generation imaging solutions for solving today’s water problems.

We are seeking an electronics engineer to join the team at TEMcompany. The company was established in early 2020, with location in Aarhus, Denmark. New state-of-the-art technology and products are ready for the market, and the current team of more than 20 employees are in search of a dynamic electronics engineer who can help our R&D team to make our hardware platform even better and develop a new platform for the future.


About Us

TEMcompany develops, manufactures, and sells geophysical instruments for mitigating the increasing global water crisis. The fusion of software and hardware is key to the company's vision of creating state-of-the-art instruments for non-experts. We develop hardware, microprocessor firmware, and FPGA, as well as user interfaces for Windows and mobile platforms. The company is partially owned by the Poul Due Jensen | Grundfos Foundation.

The Position

The position is part of our R&D group, where you will work alongside engineers and technicians. You will be involved in the development of instruments at the electronic and microprocessor level. You are quality-conscious, meticulous, and committed to your work, and you embrace challenges, even during busy periods. You have a good understanding of analogue electronics and the interaction with the digital implementation.  We conduct circuit simulations (Pspice), diagram drawing (Cadence OrCAD), and PCB layout (OrCAD PCB).

Job Responsibilities

 • Development of analogue and digital circuits.
 • Development of simulation models for modelling of electronic circuits and coils.
 • Measurement and verification of prototype systems.

Development and maintenance of firmware for embedded processors (STM32).

We Offer

 • Flexible working hours and excellent employment conditions.
 • Lunch arrangement and excellent workshop facilities.
 • Dedicated and supportive colleagues.

Above all, we offer meaningful work where the solutions you help create often lead to a better life for many people around the world.

Your Application

 • Tell us about yourself and your background.
 • Create a CV with your previous experiences and any references.

Evaluation

We aim to start as soon as possible, and suitable candidates will be promptly invited for an interview. Please send your application, CV, and other relevant documents to jobs@temcompany.com. Mention "Electronics Engineer" in the subject line.

You can learn more about TEMcompany at www.temcompany.com.

For further information, please contact CEO Esben Auken at ea@temcompany.com or via phone at +45 28992587.

 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Aarhus Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

TEM company, Vester Søgaardsvej, 8230 Åbyhøj

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-08-2024;

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6071149

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet